التراسونیک و تحقیقات علمی- آزمایشگاهی

دسته ای از دستگاه های التراسونیک وجود دارند که در انجام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار میگیرند، تا دستگاه های بهتری ساخته شود و یا انجام فرایندها، راحت تر و بهتر تنظیم شود. به عبارتی دیگر، باید بدانیم هر بخش و حوزه ای مانند حوزه های مختلف صنعتی و پزشکی و سایر حوزه ها، مرحله ای آزمایشگاهی دارند که روی انجام فرایندهایی مانند مخلوط سازی، تخریب سلولی، سونوشیمی و سایر کاربردها، تحقیق، آزمایش و تست انجام می دهد که همان بخش تحقیقات علمی را می سازد.

برای مثال، آزمایشگاه بیوتکنولوژی را در نظر بگیرید که روی سلول های بنیادی مغز استخوان کار می کند و قصد دارد ژن مشخصی را از این سلول ها استخراج سازد. در این حالت، وجود هموژنایزرهایی که موجب تخریب سلولی می شوند و در نتیجه منتهی به استخراج ژن های سلول های بنیادی می شوند، ضروری به نظر می رسد، چرا که سرعت، دقت و کیفیت بالاتری دارند.

  • علاوه بر آن، حمام های التراسونیک در ازمایشگاه برای شستشوی قطعات مورد استفاده قرار می گیرند.
  • دستگاه های هموژنایزر التراسونیک برای همگن سازی، و تخریب سلول ها مورد استفاده قرار می گیرند.
  • دستگاه های التراسونیک در سونوشیمی، فعال سازی واکنش های شیمیایی و تسریع واکنش های شیمیایی کاربرد دارند.
  • سه مورد فوق در حوزه فعالیت های آزمایشگاهی انجام می شوند، اما مثلا در حوزه صنعت هوا و فضا، نیز این مراحل تحقیقاتی و آزمایشگاهی و با استفاده از امواج التراسونیک وجود دارد.

شکل زیر، سه مورد از موارد تحقیقاتی روی امواج التراسونیک را نشان می دهد. شکل سمت راست، استفاده از امواج التراسونیک در اندازه گیری عمق یخ های قطب جنوب را نشان می دهد که در مراکز تحقیقاتی قطب جنوب استفاده می شود

شکل وسط، نتایج مطالعات تحقیقاتی را روی اسکنرهای التراسونیک اثر انگشت نشان می دهد

شکل سمت چپ، تلاش محققان Disney را در جهت تبدیل CAD و 3D چاپ برای تولید مدل های سخنگو است که به کمک امواج التراسونیک انجام می شود.

اما جدا از این حوزه تحقیقات علمی که مسلما بحث گسترده ای را در بردارد، حوزه های تحقیقاتی نیز وجود دارند که روی خود امواج التراسونیک و کشف کارامدی و کارایی آنها فعالیت دارند.

در اینجا، دو بخش از این حوزه های تحقیقاتی التراسونیک را نشان داده ایم.

گروه های  تحقیقاتی آلتراسونیک (Ultrasonic Research Group) در حوزه نوآوری های  انواع کاربرد التراسونیک، التراسونیک پزشکی، مبدل های التراسونیکی، و روش های ارزیابی/آزمایش غیر تخریبی (non-destructive testing/evaluation (NDT/NDE))، اندازه گیری های التراسونیک غیر تماسی، بازسازی های توموگرافی، اندازه گیری های سونوگرافیکی و تصویر برداری ها فعالیت می کند.

  • مثلا یکی از این مراکز تحقیقاتی، مرکز تحقیقاتی دانشگاه cork در ایرلند است که تحقیقات گسترده ای در زمینه امواج التراسونیک و نوآوری های حاصله دارد. برای آشنایی بیشتر می توانید به وب سایت تخصصی آنها مرجعه کنید.
  • علاوه بر آن، در بین مجلات تخصصی، مانند مجله معتبر Elsevir، بخش مجزایی وجود دارد که تنها مقالات و کارهای انجام شده روی امواج التراسونیک را مورد بررسی قرار می دهد. که شما با مراجعه به این لینک، می توانید با مقالات تخصصی و تحقیقاتی حوزه التراسونیک آشنا شوید.