التراسونیک و صنعت داروسازی

امروزه صنایع داروسازی از دستگاه های مختلف التراسونیکی استفاده می کنند. مانند حمام های شستشو و سونومکانیک های صنعتی که برای ساختن نانوکریستال ها و لیپوزوم ها استفاده می شوند.

حمام های التراسونیک در صنعت داروسازی

شستشوی اجزای دستگاه های داروساز، مانند ستون های hplc، یکی از کارهای ضروری حمام های التراسونیک است تا کارایی دستگاه ها افت نداشته باشد.

سونومکانیک های صنعتی

انواع شرکت های دارویی به دنبال دستیابی به فرمولاسیون های جدید دارویی هستند که میزان اثرگذاری بیشتر و سریعتری داشته باشد.

از اینرو، داروهای امروزی به سمت نانو روی آورده اند. برای مثال، نانوکریستال ها، نانو امولسیون ها و لیپوزوم ها، مواد دارویی و یا حمل کننده داروها در مقیاس نانو هستند که کارامدی و اثر گذاری بیشتری را در طی دوره درمانی از خود نشان داده اند.

تشکیل نانوکریستال ها، نانو امولسیون ها و لیپوزوم ها نیاز به نیرو و انرژی زیادی دارد تا مقیاس های اصلی را به مقیاس های نانو تبدیل کند. از اینرو سونومکانیک های صنعتی، پردازنده های التراسونیکی با توان بالا هستند که برای تولید نانو کریستال ها، نانوامولسیون ها و لیپوزوم ها استفاده می شوند. در حقیقت ارتعاشات بالای التراسونیکی برای کاهش اندازه ذرات نیاز است و در اینجا هم نکته کلیدی به عهده پدیده کاویتاسیون (حفره سازی) است.