التراسونیک در حوزه صنایع دفاعی

دستگاه های التراسونیک در حوزه صنایع دفاعی می توانند متنوع باشند که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره می کنیم

 1. حمام های شستشو برای شستشوی انواع تفنگ ها و سلاح ها
 2. سلاح های التراسونیک (ultrasonic weaons USW)، تولید کننده اصوات زخمی کننده، ناتوان سازنده، و  کشنده
 3. سلاح های التراسونیکی  که در حوزه تحقیقات، توسعه نظامی و نیروهای پلیس استفاده می شوند.
 4. سلاح های التراسونیک در حوزه علمی تخیلی که می تواند شامل موارد زیر باشد.
  • گلوله های صوتی
  • نارنجک های صوتی
  • مین های صوتی
  • توپ های صوتی

تعدادی از این سلاح ها به صورت پرتو های التراسونیکی عمل می کنند و تعدادی از آنها به صورت میدانی پخش می شوند.