التراسونیک و صنعت هوا و فضا

صنعت هوا و فضا، صنعت پیشرفته و پیچیده ای است، اما همین صنعت نیز بی نیاز از دستگاه های التراسونیک نیست. دستگاه های تست و بازرسی التراسونیک، یکی از ضروری ترین دستگاه های صنعت هوا و فضا است. چرا که این روش برای شناسایی شکاف ها، اندازه گیری ضخامت و ارزیابی ویژگی های مواد استفاده می شود.

تست و بازرسی التراسونیکی نقش مهمی در ایمنی، تضمین کیفیت، و هزینه ساخت دستگاه های هوا و فضا دارد. توانایی کشف شکاف ها مرحله مهمی است، چرا که مرز مرگ و زندگی را مشخص می سازد.

با استفاده از دستگاه های التراسونیکی، بازرسان می توانند ساختارهای هوا و فضایی را مورد بررسی قرار دهند.