همه دستگاه های شستشوی التراسونیک

دستگاه های التراسونیک شامل شستشوی التراسونیک (حمام التراسونیک- التراسونیک کلینر)، هموژنایزر التراسونیک، دستگاه های تست و بازرسی التراسونیک و دستگاه های رطوبت ساز التراسونیک است که لیست همه این دستگاه های التراسونیک که در این وب سایت ارائه شده است، یکجا در این صفحه قرار داده شده است. شما می توانید با کلیک روی هر لینک، به محصول مربوطه و توضیحات آن دسترسی پیدا کنید.

برای دستیابی به دیگر محصولات التراسونیک کلیک کنید

همه هموژنایزرهای التراسونیک

همه رطوبت سازهای التراسونیک

همه محلول های التراسونیک

 

  • دستگاه های شستشوی التراسونیک= حمام التراسونیک= التراسونیک کلینر

حمام التراسونیک_ 96L

حمام التراسونیک مدل xtra ST

حمام التراسونیک-Elmasonic Denta pro

حمام التراسونیک_ 65L

حمام التراسونیک-9L

حمام التراسونیک_Elmasonic xtra TT

حمام التراسونیک_ 40L

حمام التراسونیک_ 6L

حمام التراسونیک_ Elmasonic XL

حمام التراسونیک_ 30L

حمام التراسونیک_ 3L

حمام التراسونیک 117L 

حمام التراسونیک_14L

حمام التراسونیک- 2L

حمام التراسونیک مدل الما Ti-H

حمام التراسونیک_ Sonica 1200 S3

حمام التراسونیک_ 206L

 

حمام التراسونیک الما مدل X-TRA LSM

حمام التراسونیک الما مدل Xtra Line Flex1

حمام التراسونیک_ 157L

حمام التراسونیک الما مدل Xtra Line Flex 2