ویدئو آموزشی التراسونیک

  1. در اینجا (ویدئو اول) انواع کاربردهای التراسونیک به زبانی ساده نشان داده شده است. ابتدا یکی از مهم ترین کاربردهای آن در صنعت که همان تست و بازرسی و شناسایی شکاف متریال های مختلف است را نشان می دهد

در مرحله بعد شستشوی التراسونیک و شستشوی انواع مختلف متریال های الکترونیکی، پزشکی و دیگر را نشان می دهد

در مرحله سوم کاربرد التراسونیک را در پزشکی که شامل دستگاه های سونو گرافی و تصویر برداری و دستگاه های نشان دهنده بافت های داخلی را نشان می دهد و در نهایت استفاده از التراسونیک در از بین بردن سنگ کلیه را نشان می دهد.

2. ویدئو دوم، نحوه شستشوی قطعات الکترونیکی را در حمام های التراسونیک صنعتی توسط یکی از برندهای معتبر را نشان می دهد. در حقیقت شسته شدن بردها و دیگر قطعات الکترونیکی، بر کارکرد بهتر انها تاثیر خواهد داشت. به طور متداول گذاشتن محصولات مربوطه، در سبد مخصوص و روشن کردن دستگاه به مدت 5 دقیقه می تواند کارایی مورد نظر را ایجاد کند

3. ویدئو سوم طرز آماده کردن تجهیزات دندان پزشکی برای شسته شدن در حمام التراسونیک را نشان می دهد. این ویدئو از کمپانی BANDELIN آلمانی اقتباس شده است. همانطور که در ویدئو مشاهده می کنید، انواع محلول ها با کارکردهای مختلف وجود دارد. با توجه به دستور العملی که خود کمپانی ارائه کرده است، شما میزان محلولی که باید بردارید را انتخاب کرده و با بشرهای مخصوص، میزان مورد نظر را در تانک مخصوص دستگاه بریزید، و سپس تا نقطه نشانه آن را با آب پر کنید.

ابتدا اجازه دهید فرایند گاز زدایی انجام گیرد و بعد قطعات مورد نظر را در سبد مخصوص گذاشته و زمان مورد نظر را انتخاب کنید و پس از شستشو آنها را از دستگاه خارج کرده و خشک کردن آنها را انجام دهید

4. ویدئو چهارم نشان می دهد که حمام های التراسونیک صنعتی برای شستن قطعات مختلف صنعتی مانند اجزای ولوها، لوله ها، قطعات مختلف دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد و برای انجام شستشوی مناسب باید محلول های مناسب را در دستگاه ریخت و به مدت های 5 دقیقه و یا بیشتر، آنها را در دستگاه های مورد نظر قرار دارد (اقتباس از یک کمپانی معتبر تجهیزات التراسوند)

5. ویدئو پنجم نیز شستشوی قطعات پزشکی مانند انواع قطعات جراحی نشان می دهد که در صورت وجود محلول های مناسب، می توان آنها را در کمترین زمان شستشو داد (اقتباس از یک کمپانی معتبر تجهیزات التراسوند)