کاربردهای التراسونیک

به راستی امواج التراسونیک، تحول عظیمی را در دنیای صنعت، تحقیقات علمی و پزشکی ایجاد کرده اند و به صورت روزافزونی بر کاربردها و تنوع دستگاه های التراسونیک اضافه می شود.

امواج التراسوند که با نام های آلتراسونیک، التراسونیک و یا فراصوت نیز  شناخته می شوند، اصواتی خارج از محدوده شنوایی انسان، هستند و اصواتی متداول در جانورانی مانند دلفین ها و خفاش ها هستند که از آن برای دیدن و شکار کردن و تشخیص جهت و راه استفاده می کنند.

در حقیقت دسته بندی کاربردهای التراسونیک کار دشواری است، چرا که امروزه، همه بخش های مهم زندگی را درگیر کرده است، اما در اینجا چندین دسته از فعالیت های امواج آلتراسونیک ارائه شده است.

  1. التراسونیک حوزه آزمایشگاهی (Laboratory)
  2. التراسونیک حوزه تولید (Manufacturing)
  3. التراسونیک حوزه پزشکی و سلامت (healthcare)
  4. التراسونیک حوزه تعمیر و نوسازی (maintance & reconditioning)
  5. التراسونیک حوزه درمان های ویژه (Special Treatments)
  6. التراسونیک حوزه مصارف خانگی و سرگرمی (Domestic & hobbist)

 

منبع:

http://www.ultrawave.co.uk/