5 کاربرد مهم تست و بازرسی التراسونیک

می 3, 2017 12:15 ب.ظ

سنسورهای غیر تماسی

یک سیستم تشخیصی و یا یک سطح التراسونیک نیاز به هیچگونه تماسی با هدف ندارد و این ویژگی برای بسیاری از زمینه ها مانند پزشکی، داروسازی، نظامی و صنعت مفید و ارزشمند است. چرا که بر خلاف سنسورهای درون خطی، به درون هدف نفوذ نمی کنند و در نیتجه از ایجاد آلودگی در مایعات درون رگ ها جلوگیری می کنند و حتی احتمال مسدود شدن آنها در رگ ها از بین می رود

در این دسته از سنسورهای غیر تماسی، هر دو نوع امواج پالسی و ممتد مورد استفاده قرار می گیرد. تکنولوژی استفاده شده در التراسونیک پالسی، بدین نحو است که سیگنال های انتقالی به صورت پالس ها و امواج کوتاه منتشر می شود. بعد از این انتشار، بخش الکترونیکی دستگاه، سیگنال های برگشتی را درون پنجره کوچک جستجو می کند و مدت زمان انتقال این پالس را که با توجه به فاصله از هدف مورد نظر، محاسبه می کند

یکی از کاربردهای متداول التراسونیک در دوربین های پلاروید SX-70 بود که در بردارنده سیستم های تبدیلی وزنی-نوری برای تمرکز دوربین به صورت خودکار بوده است. زمانی که این تکنولوژی این دوربین ها به ثبت رسید، چنین ویژگی ها و شرایطی به دیگر دستگاه ها هم رسید.

سنسورهای حرکتی و اندازه گیری جریان

یکی از کاربردهای متداول التراسوندها، باز کردن خودکار درب ها زمان رسیدن فرد به در می باشد. علاوه بر ان سنسورهای التراسونیک می توانند مزاحمان را نیز شناسایی کنند.

التراسوندها می توانند منطقه وسیعی از یک ناحیه را پوشش دهند. جریان لوله ها و یا کانال های باز می تواند توسط جریان سنج های التراسونیک مورد اندازه قرار گیرد که شدت متسوط جریان مایعات را اندازه می گیرند. و در نتیجه این دستگاه ها در مکانیک سیالات نقش مهمی را ایفا می کنند.

تست های غیر تخریبی

آزمایشات التراسونیک نوعی از تست های غیر تخریبی است که برای شناسایی شکاف ایجاد شده در متریال های مختلف  و یا اندازه گیری ضخامت مواد مورد استفاده قرار می گیرد. فرکانس های 2 تا 10 مگاهرتز در این دسته از تست ها متداول هستند، اما برای هدف های ویژه ، فرکانس های دیگری مورد استفاده قرار می گیرد.

اصول شناسایی شکاف ها با امواج التراسوند. وجود شکاف در متریال های جامد، منجر به بازگت میزانی از امواج به مبدل می شود و همین موضوع شکاف را شناسایی می کند.  

بازرسی ممکن است دستی و یا خودکار انجام گیرد، اما بخش ضروری فرایندهای تولیدی است. مهمترین موادی که مورد بازرسی قرار می گیرند، پلاستیک ها، و ترکیبات مربوط به حوزه هوا و فضاست.

فرکانس های پایین تر (50 تا 500 کیلوهرتز) می تواند برای بازرسی متریال های با تراکم کمتر مانند چوب، سیمان و بتن مورد استفاده قرار می گیرد.

بازرسی التراسونیک اتصالات جوش خورده رادیوگرافی جایگزین برای تست های غیر تخریبی است که سال 1960 انجام می شود. بازرسی های التراسونیک استفاده از پرتوهای یونیزاسیون، را محدود می کنند و همین موضوع دارای مزیت امنیتی و هزینه ای است. التراسونیک ها می توانند اطلاعات اضافی مانند عمق شکاف را در اتصالات جوش خورده تخمین بزنند. بازرسی های التراسونیک از سیستم های دستی به سیستم های کامپیوتری پیشرفت کرده  و بسیاری از آنها به صورت خودکار انجام می شود.

شکل بالا یک تست غیر تخریبی از محورهای چرخان را نشان می دهد که دارای یک شکاف در سطح محور است

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,