10 ویژگی خلاصه شده از هموژنایزرهای التراسونیک

می 9, 2017 11:04 ق.ظ
  1. هموژنایزرهای التراسونیک نوعی فرایند مکانیکی برای کاهش ذرات مکانیکی است، به طوری که آنها به صورت یکنواختی کوچک می شوند و به میزان کافی و یکنواختی توزیع می شوند.
  2. کاهش میانگین قطر ذرات، تعداد ذرات را افزایش خواهد داد و این موضوع منجر به کاهش متوسط فاصله ذرات از یکدیگر و افزایش ناحیه دربردارنده ذرات می شود.

نمودار زیر، نسبت بین قطر ذرات و سطح کلی را نشان می دهد.

محور افقی اندازه قطر ذرات را بر حسب میکرومتر نشان می دهد و محور عمودی سطح کلی که این ذرات در بر می گیرند را که بر حسب میکرومتر مربع می باشد، نشان می دهد. همانطور که می بینید هر چه اندازه ذرات کمتر، سطح بیشتری توسط آنها پوشش داده می شود.

3. اگر تفاوتی بین وزن مخصوص ذرات و مایعات وجود داشته باشد یکنواختی مخلوط می تواند بر پایداری توزیع و یکنواخت تاثیر بگذارد.

4. اگر اندازه ذرات مشابه با وزن ذرات باشد، تمایل به تجمع در طی ته نشینی وجود خواهد داشت، چرا که ذرات مشابه دارای سرعت مشابهی در ته نشین شدن دارند

5. متداول ترین مکانیسم برای هموژنیزه کردن، هموژنیزه کردن در طی فشار بالا است. در این حالت، مایع در حالت فشار بالا قرار می گیرد (تقریبا برابر با 2000 بار) و این فرایند از طریق ولو های (شیرهای) هموژنیزه اتفاق می افتد. وقتی که مایع از ولو گذشت، مایع در یک چرخه کم فشار و پر فشار کوتاه مدت (در حد 50 میکرو ثانیه) وارد می شود.

6. امواج التراسونیک امواج فشاری تولید می کنند. این امواج فشاری باعث جریان در مایع شده و تحت شرایط مناسب موجب تشکیل سریع میکرو حباب می گردد که رشد و یکی شدن این حباب ها تا رسیدن به اندازه بیشینه و در نهایت ترکیدن آنها حرارت شدیدی ایجاد می نماید. به این پدیده کاویتاسیون گفته می شود. انفجار حباب ها تولید موج ضربه ای با انرژی کافی برای شکستن پیوند کووالانسی می کند.

7. این دستگاه ها دارای سه بخش اصلی هستند: ژنراتوری که توان و قدرت لازم را فراهم و کنترل می کند. توان فراهم شده، بر اساس اندازه پروب ها ایجاد می شود که این خود دامنه ارتعاشات را تعیین خواهد کرد.

8. مبدلی که دارای کریستال های پیزوالکتریک می باشد و تبدیل کننده انرژی الکتریکی به ارتعاشات مکانیکی با فرکانس بالا می باشد و فرکانسی که معمولا در انها استفاده می شود، بین 20 یا 40 کیلوهرتز است.

9. پروب های تیتانیوم که به آنها هرن horn نیز گفته می شود که به سرعت در جهت طولی ارتعاش می کنند و به این ترتیب، انرژی التراسونیک را به نمونه وارد می کنند.

10. هموژنایزرهای التراسونیک برای همگن سازی انواع مواد، مانند بافت ها، گیاهان، غذا، خاک و موارد دیگر به کار برده می شوند

Tags: , , , , , , , , , , , , ,