حمام التراسونیک الما مدل X-tra Line Flex 1

ویژگی های حمام التراسونیک:

  • دارای فرکانس های نوسانی
  • دارای پنج اندازه (300، 550، 800، 1200 و 1600 لیتر)
  • برای مصارف صنعتی ساخته شده است.
  • دارای دو نوع طراحی است: چند فرکانسه بین فرکانس های 25/45 کیلو هرتز و 35/130 کیلو هرتز
  • دارای فعالیت سوئیپی، پالسی و گاززدایی است
  • ضد زنگ
  • با مقاومت کاویتاسیونی بالا (V4A)
X-tra Line 300 Flex 1 X-tra Line 550 Flex 1 X-tra Line 800 Flex 1 X-tra Line 1200 Flex 1 X-tra Line 1600 Flex 1
Ultrasonic frequency (kHz) 25/45 or 35/130 25/45 or 35/130 25/45 or 35/130 25/45 or 35/130 25/45 or 35/130
Max. tank capacity (l) 32.0 55.0 84.0 112.0 167.0
Total power requirement (W) 2300 3900 6800 9300 9500
Unit outer dimensions W/D/H (mm) 500/770/1100 500/940/1200 500/940/1500 730/1070/1500 730/1070/1700
Tank inner dimensions W/D/H (mm) 327/332/250 327/501/295 327/501/445 519/600/303 550/600/456
EKO basket inner dimensions W/D/H (mm) 248/258/188 248/428/224 244/4248/372 436/509/222 433/509/372
Weight (kg) 80.0 90.0 110.0 200.0 220.0

Technologies used

View Website
  • حمام التراسونیک الما مدل X-tra Line Flex 1
حمام التراسونیک الما مدل X-tra Line Flex 1
Scroll Up