رطوبت ساز التراسونیک

همانطور که از نام دستگاه بر می آید، این دستگاه با هدف ایجاد رطوبت به وجود امده است و ایجاد رطوبت در فضای مشخص توسط این دستگاه و به کمک ارتعاشات امواج التراسونیک صورت می پذیرد. تولید میزان رطوبت توسط این دستگاه و کنترل تولید آن مهم است. رطوبت ساز التراسونیک از ابزارهای مکانیکی و یا موتوری استفاده نمی کند و از این رو، کار بسیار راحت و بدون دردسر انجام می گیرد.

رطوبتی که توسط این دستگاه تولید می شود، به رنگ سفید بوده و فاقد قطرات می باشد. در حقیقت قطرات بخار هستند و تفاوت آنها با بخار تولید در حالت جوش، دمای کمتر رسیدن به این وضعیت است

امروزه در ایران موارد تولید داخلی چنین دستگاهی هم وجود دارد، اما نمونه ای که در اینجا آورده شده است، نوع تولید خارجی آن است.

ویژگی های رطوبت ساز التراسونیک

  • دارای حرکات تلفیقی التراسونیک درونی
  • قطر ذرات مه ای که ایجاد می شود، تنها 1 تا 5 میکرومتر است
  • کنترل خودکار، دارای صفحه نمایشی میزان رطوبت
  • میزان آب درون دستگاه به صورت خودکار تنظیم می شو تا اب سرریز نشود
  • قطعات سازنده آن را می توان تعویض کرد.
  • نگهداری و استفاده از آن آسان است
  • رطوبت را می تواند تا 99% تولید کند
  • دارای چرخ های حمل کنده دستگاه است
  • در صورت عدم وجود آب در دستگاه، به صورت اتوماتیک، دستگاه خاموش می شود

 

Technologies used

View Website
  • رطوبت ساز التراسونیک
رطوبت ساز التراسونیک
Scroll Up