رطوبت ساز التراسونیک

ویژگی های رطوبت ساز التراسونیک

 • دارای حرکات تلفیقی التراسونیک درونی
 • قطر ذرات مه ای که ایجاد می شود، تنها 1 تا 5 میکرومتر است
 • کنترل خودکار، دارای صفحه نمایشی میزان رطوبت
 • میزان آب درون دستگاه به صورت خودکار تنظیم می شو تا اب سرریز نشود
 • قطعات سازنده آن را می توان تعویض کرد.
 • نگهداری و استفاده از آن آسان است
 • رطوبت را می تواند تا 99% تولید کند
 • دارای چرخ های حمل کنده دستگاه است
 • در صورت عدم وجود آب در دستگاه، به صورت اتوماتیک، دستگاه خاموش می شود

 

Technologies used

View Website
  Scroll Up