محلول التراسونیک Elma Tec Clean N1

این محلول برای شستشوی آرام التراسونیک سطوح و مجموعه های فلزی مورد استفاده قرار می گیرد. این محلول به ویژه برای فلزات سبک و گرانبها و از بین بردن روغن ها و چربی ها و باقیمنده های لک و سائیدگی مناسب است

این محلول عاری از باز و اسید، بدون بو است و دارای قدرت تجزیه زیستی است

ویژگی های محلول: مایع، معلق، سیلیکات و فسفات آزاد، بی اثر

Technologies used

View Website
  • محلول التراسونیک Elma Tec Clean N1
  • محلول التراسونیک Elma Tec Clean N1
  • محلول التراسونیک Elma Tec Clean N1
محلول التراسونیک Elma Tec Clean N1محلول التراسونیک Elma Tec Clean N1محلول التراسونیک Elma Tec Clean N1
Scroll Up