محلول التراسونیک Elma Tec Clean A1

محلول التراسونیک A1 برای شستشوی خوب  مجموعه های الکترومکانیکی و PCBs ها در حمام های التراسونیک مورد استفاده قرار می گیرد. این محلول ها برای شستشو و شفاف سازی اجزا پلاستیکی زرد رنگ نیز مورد استفاده قرار می گیرد

آلودگی ها مانند روغن ها و گریس ها، بقایای فعال شارها (نوع RA یا رده FSW> 32) و یا رسوبات سبک می تواند به طور کامل شسته و حذف شود و این محلول شستشو برای ترکیبات پلاستیکی و PCBs مناسب است

ویژگی های محلول: مایع، معلق، سیلیکات و فسفات های آزاد، اندکی آلکالین

Technologies used

View Website
  • محلول التراسونیک Elma Tec Clean A1
محلول التراسونیک Elma Tec Clean A1
Scroll Up